Morriz, Tiger och Lucifer, 2013-07-14.
Morriz, Tiger och Lucifer, 2013-07-14.


Millwall, Lucifer och Kulan, 2013-08-07.
Millwall, Lucifer och Kulan, 2013-08-07.


The Coons - Lucifer, Morriz och Millwall, 2013-08-14.
"The Coons" - Lucifer, Morriz och Millwall, 2013-08-14.


Kulan och Lucifer, 2013-09-04.
Kulan och Lucifer, 2013-09-04.


Morriz och Kulan, 2013-09-07.
Morriz och Kulan, 2013-09-07.


Millwall och Kulan, 2013-09-07.
Millwall och Kulan, 2013-09-07.


Bullit och Lucifer busar i badrummet, 2013-09-15.
Bullit och Lucifer busar i badrummet, 2013-09-15.


Morriz, Millwall och Lucifer, 2013-10-12.
Morriz, Millwall och Lucifer, 2013-10-12.


Lucifer och Morriz, 2013-10-27.
Lucifer och Morriz, 2013-10-27.


Lucifer och Morriz, 2013-10-27.
Lucifer och Morriz, 2013-10-27.


Tiger, 2013-10-27.
Tiger, 2013-10-27.


Kulan, 2013-10-27.
Kulan, 2013-10-27.


Tiger, 2013-11-04.
Tiger, 2013-11-04.


Millwall och Morriz, 2013-12-14.
Millwall och Morriz, 2013-12-14.


Morriz, Lucifer och Tiger, 2013-12-22.
Morriz, Lucifer och Tiger, 2013-12-22.


Lucifer och Morriz, 2013-12-31.
Lucifer och Morriz, 2013-12-31.


Lucifer, Morriz och Millwall spanar in snöflingor på balkongen, 2014-01-18.
Lucifer, Morriz och Millwall spanar in snöflingor på balkongen, 2014-01-18.


Hell, 2014-02-07.
Hell, 2014-02-07.


Tiger, 2014-02-07.
Tiger, 2014-02-07.


Hell är trött, 2014-02-08.
Hell är trött, 2014-02-08.


Hell, 2014-02-12.
Hell, 2014-02-12.


Millwall och Morriz hos syrran i Munkfors, 2014-02-23.
Millwall och Morriz hos syrran i Munkfors, 2014-02-23.


Hell försöker bli kompis med syrrans Birmor i Munkfors, 2014-02-23.
Hell försöker bli kompis med syrrans Birmor i Munkfors, 2014-02-23.


Morriz, Hell och Lucifer. Ett gäng snyggingar, 2014-02-26.
Morriz, Hell och Lucifer. Ett gäng snyggingar, 2014-02-26.


Min älskling Bullit, 2014-03-27.
Min älskling Bullit, 2014-03-27.


Millwall, Lucifer och Morriz väntar vid vattenhålet, 2014-03-29.
Millwall, Lucifer och Morriz väntar vid vattenhålet, 2014-03-29.


Lucifer och Morriz, 2014-03-29.
Lucifer och Morriz, 2014-03-29.


Tiger och Millwall, 2014-03-31.
Tiger och Millwall, 2014-03-31.


Morriz, Millwall och Lucifer, 2014-04-05.
Morriz, Millwall och Lucifer, 2014-04-05.


Tiger, 2014-04-05.
Tiger, 2014-04-05.


Millwall, Lucifer och Morriz, 2014-04-20.
Millwall, Lucifer och Morriz, 2014-04-20.


Morriz och Lucifer slappar, 2014-04-20.
Morriz och Lucifer slappar, 2014-04-20.


Kulan, 2014-04-20.
Kulan, 2014-04-20.


Tiger, 2014-04-21.
Tiger, 2014-04-21.


Morriz och Lucifer, 2014-05-16.
Morriz och Lucifer, 2014-05-16.


Hell, 2014-06-05.
Hell, 2014-06-05.


Två utslagna hjältar Morriz och Lucifer, 2014-06-18.
Två utslagna hjältar Morriz och Lucifer, 2014-06-18.


Morriz och Lucifer, 2014-07-02.
Morriz och Lucifer, 2014-07-02.


Morriz, Millwall och Lucifer, 2014-07-02.
Morriz, Millwall och Lucifer, 2014-07-02.


Bullit och Morriz, 2014-07-04.
Bullit och Morriz "Vakthunden", 2014-07-04.


Hell och Morriz, 2014-07-14.
Hell och Morriz, 2014-07-14.


Hell, Morriz och Lucifer, 2014-07-14.
Hell, Morriz och Lucifer, 2014-07-14.


Lucifer och Hell, 2014-07-17.
Lucifer och Hell, 2014-07-17.


Lucifer och Hell, 2014-07-31.
Lucifer och Hell, 2014-07-31.


Hell och Millwall, 2014-07-31.
Hell och Millwall, 2014-07-31.


Kulan, 2014-08-02.
Kulan, 2014-08-02.


Kulan, 2014-08-30.
Kulan, 2014-08-30.


Morriz och Lucifer, 2014-09-27.
Morriz och Lucifer, 2014-09-27.


Morriz och Hell, 2014-09-28.
Morriz och Hell, 2014-09-28.


Lucifer och Millwall, 2014-09-28.
Lucifer och Millwall, 2014-09-28.


Morriz och Hell, 2014-10-06.
Morriz och Hell, 2014-10-06.


Hell och Millwall, 2014-10-06.
Hell och Millwall, 2014-10-06.


Lucifer, Morriz, Hell och Millwall, 2014-10-14.
Lucifer, Morriz, Hell och Millwall, 2014-10-14.


Kulan, 2014-10-31.
Kulan, 2014-10-31.


Tiger, 2014-11-04.
Tiger, 2014-11-04.


Hell, Lucifer, Millwall och Morriz, 2014-11-08.
Hell, Lucifer, Millwall och Morriz, 2014-11-08.


Bullit, 2014-12-14.
Bullit, 2014-12-14.


Hell, 2015-02-05.
Hell, 2015-02-05.


Morriz, Lucifer, Hell och Millwall, 2015-02-05.
Morriz, Lucifer, Hell och Millwall, 2015-02-05.


Millwall och Hell, 2015-02-07.
Millwall och Hell, 2015-02-07.


Lucifer och Hell, 2015-02-07.
Lucifer och Hell, 2015-02-07.


Hell, 2015-02-07.
Hell, 2015-02-07.


Kulan, 2015-02-14.
Kulan, 2015-02-14.


Tiger (IP S* Respons Great Lover, SBI d, male/neuter, 7,4 year), 2015-02-14.
Tiger (IP S* Respons Great Lover, SBI d, male/neuter, 7,4 year), 2015-02-14.


Lucifer, Morriz och Hell, 2015-02-24.
Lucifer, Morriz och Hell, 2015-02-24.


Hem - Om mig - Info/nyhheter - Kontakt - Länkar - Läs/Skriv i gästboken - Blandat 01 - Blandat 02
Lucifer 01 - Lucifer 02 - Lucifer 03 - Millwall 01 - Millwall 02 - Millwall 03 - Millwall 04 - Morriz 01 - Morriz 02 - Morriz 03
Plutten 01 - Plutten 02 - Katterna 01 - Katterna 02 - Katterna 03 - Katterna 04 - Katterna 05 - Katterna 06