Skiss av Zornmuseet, gjord av Ragnar Östberg. Zornmuseet i Mora erbjuder ett enastående tillfälle att studera konstnären och samlaren Zorn, två sidor av hans verksamhet som kompletterar varandra och egentligen är oskiljaktiga. Det var samlingarna som växte och växte och ingav Zorn iden att låta dem bilda grundstommen till ett museum i Mora.
Det påtänkta museet var huvudsakligen sett ett led i bildningsarbetet inom hembygden. Hans egna ide skisser till en museibyggnad var ett blygsamt tilltaget knuttimrat hus, som i viss mån anknyter till Zorngårdens arkitektur. Han kunde vid den tiden knappast drömma om att museet skulle locka tusentals turister, inte bara från Sverige utan från hela världen.

Zornmuseet i Mora (oktober 1997). Efter Zorns död, när museitanken kom i ett mera realistiskt skede, stod det snart klart att varken en timmerbyggnad eller överhuvudtaget ett hus med så små dimensioner kunde bli den lämpliga förvaringsorten för en så stor och delvis betydande samling, som det nu visade sig vara frågan om.
Genom sitt gemensamma testamente ställdes sådana medel till statens förfogande att ett helt nytt hus skissades fram. År 1939 var museet slutligen färdigt för invigning.
Husets arkitekt, Ragnar Östberg, lät bygga en smal länga i ljusrött tegel på en ljus granitsockel. Träarkitekturen och fasadernas utformning bidrog starkt till det intryck av tjugotalsklassicism som byggnaden ger. Kontrasten mellan Zorngården och denna nya museibyggnad var påtaglig och måste ha varit avsiktlig.