Detta är bara ett litet urval av Zorns etsningar.
Senast uppdaterad 2005-01-10

Mary.   Rosita Mauri.   En premiär.   Zorn och Emma.

Fiskare i St. Ives   Valsen.   Prins Eugen.   Oväder.

Omnibus.   En skål i Idun. Henry Marquand.   Min modell och båt.

Natteffekt.   Augustus Saint Gaudens.   Carl Larsson.   Oscar II.

Mrs. Cleveland.   Grover Cleveland II.   På isen vid Mora.   Madonna.

Prinsessan Ingeborg.   Mrs. Thompson Seton.   Vid kakelungnen.

Ida.   Sommar.   Den nya tjänsteflickan.   August Srindberg.

Dagmar.   President William H. Taft.   Gärdesgård.   Grunt.

Tidigt.   Svanen.   Vicke.   Självporträtt i vargskinnspäls.

Ett brev.   Cigarettrökerska.   Gammal ballad.   Maja von Heijne.

Guitarrspelerska.   Vid pianot.   Kråkbergs Anna.   Olandine.

Emma Rassmusen.   Albert Engström.   Berit.   Första séansen.

Vattenringar.   Modell framför tavla.   Vallkullans Söndag.   Elin.

På Hemsö.   Dunkelt hörn.
Index