Zorn familjen och familjen Armitage, 1890. I början av 1890 flyttade Zorn till Paris där han öppnade en ateljé på 71 boulevard Clichy. I en serie oljemålningar skildrade han nu staden och dess omgivningar. Han umgicks här en hel del med Edefelt under våren, ett umgänge som för Edefelts del visade sig vara av godo inte minst i fråga om ekonomisk hjälp. Denna period kom att bli av utslagsgivande betydelse för Zorns konst, men också för hans yttre omständigheter. Åren i Paris 1888-96 gjorde honom internationellt känd. Han kom i kontakt med den tidens framstående målare och skulptörer. Anders hade mycket lätt att få kontakt med människor och visade tidigt stor världsvana.
Senare under våren deltog Anders i en konstutställning på Blanchs konstsalong i Stockholm.
Under sommaren gjorde han och Emma en resa till Nordkap där han bl.a. dedicerade Nordkap i midnattssol till madam Rikoff, som hade bjudit med paret Zorn på resan.
Under hösten blev Stockholms kajer och vattendrag föremål för studier, bland vilka märktes den stora oljemålningen Utsikt från Skeppsholmskajen och akvarellen av den amerikanska pansarkryssaren Baltimore som den 14 september ankrar på Stockholms ström med John Ericssons stoft ombord.
Mora marknad, akvarell, 1890 Under oktober befann sig Zorn i Mora och han gjorde under den tiden akvarellsviten Mora marknad. Tillbaks i Stockholm senare på hösten utförde Zorn en serie oljemålningar med bryggerimotiv.
Mot slutet av oktober framträdde han i Konstföreningens lokaler med en liten men kvalitativt högtstående kollektion med bilder från Lofoten och Mora.
Hamburgs hamn, Akvarell, 1891. Som första utlänning fick Zorn i uppdrag av Alfred Lichtwark att måla en vy av Hamburg som led i ett program att berika samlingarna i Kunsthalle med lokalpatriotiskt inspirerande bildverk. Anders utförde flera akvarellskisser och den definitiva versionen Hamburgs hamn daterades följande år.


Zorn befann sig första halvåret 1891 i Paris. Sommaren tillbringades som så många gånger tidigare i Mora. Sejouren där blev konstnärligt givande och bland hans nya målningar kan nämnas Midnatt, Margit, Opal och Söndagsmorgon.
Konstnärsförbundets utställning i Stockholm den 3 oktober tilldrog sig Zorns Midnatt stort intresse.
Den 25 oktober erhöll Zorn guldmedaljen II klassen för Im Freien vid Münchener Jahresausstellung.


Mora marknad, Olja på duk, 1892. Vårvinterns stora projekt 1892 var Omnibus och målningen fick ett välvilligt mottagande vid årets Salong. Under våren deltog han i en stor grafikutställning anordnad av Durand-Ruel, där han bl.a. framträdde med ett av sina grafiska huvudverk, Renan.
Under sin sejour i Mora på sensommaren fick Anders besök på Zorngården av Nordiska museets intendent Nils Edvard Hammarstedt. Han började nu sitt arbete med att göra Mora marknad på en större duk.
Under hösten befann sig Zorn i Stockholm för att förbereda Chicagoutställningen. Under denna period tillkommer En Skål I Idun.
Den 27 december reste han med Emma till Paris.


I början av 1893 kom Zorn för första gången till Amerika och New York. I april etsade han av den framstående konstsamlaren Henry Marquand. Resan fortsatte till Chicago där han var kommissarie för den svenska konstavdelningen på världsutställningen. Den invigdes 1 maj av presidenten Grover Cleveland.
Anders träffade nu för första gången Isabella Stewart Gardner, vilken han kom att umgås mycket med genom åren. Han befann sig drygt ett år i Amerika och den mesta tiden ägnade han sig åt att måla beställningsporträtt. Valsen förvärvas av George Washington Vanderbilt för 3.000 $.
Zorn var en man efter amerikanarnas smak och han vann många vänner och mecenater bland den penningstarka publiken. Med åren målade han ett helt galleri av framstående amerikanska män och kvinnor från den tid då Amerika blev en stormakt. Här tjänade han en stor del av sin förmögenhet.
I september arbetade han på ett portätt av Mrs Potter Palmer beställt av styrelsen för världsutställningens kvinnoavdelning för 3.000 $ och mot slutet av året reste Anders tillbaks till New York.


Isabella Stewart Gardner, Olja på duk, 1894. Zorn firade sin födelsedag den 18 februari 1894 som gäst hos Mrs Gardner i Boston. I New York visades hela den svenska kollektionen från världsutställningen i Chicago i regi av The Society of American Artist. Anders kom här att inta en central plats genom sina målningar Mrs Potter Palmer, Mr Thomas Wheeler och En skål i idun.
I slutet av februari reste Zorn åter till Paris där han deltog vid öppningen av Marssalongen. I april vilade han sig ett tag från måleriet.
Efter en snabbvisit i Mora tillbringade han sommaren på Dalarö tillsammans med Christian Eriksson. Produktionstakten var hög och han målade ett antal tavlor:Femme au jupon rouge, Solnedgång, Skärgård, Frileuse, Sommarafton, varianter av Une premiére och Efter badet.
Åter i Mora under september skrev Anders i ett brev till Mrs Gardner att han i sin hembygd avsåg att bygga en gård.
Under hösten reste makarna Zorn till Venedig efter inbjudan av Mrs Gardner. På vägen dit stannade de till i Würzburg. Den 22 oktober avslutade Zorn porträttet på sin värd, Mrs Gardner. Efter en rundresa i Italien kom makarna tillbaka till Paris i början av december.


Zorn befann sig på våren 1895 i Paris där han var i full färd med arbetet på Natteffekt. Han blev den 15 maj Riddare av Nordstjärneorden för sina insatser som kommissarie vid världsutställningen i Chicago.
Den 28 juni sammanträder Zorn med den kommitté som ansvarar för konstavdelningen inom 1897 års Stockholmsutställning. Under prins Eugens ordförandeskap utses Oscar Björk som kommissarie och Carl Anton Ossbahr till de kommitterades sekreterare. Anders var ej nöjd med mötets utgång.
Mejt, Zorns första segelbåt. Sommaren tillbringade Anders på Dalarö. Den 6 juli gjorde han och vännen Ralph Curtis en segling på Östersjön. Han fortsatte att arbeta på sitt gamla motiv Une Premiére (En Premiär) och avslutade under sommaren en plafond för Carl Robert Lamms Näsby slott norr om Stockholm.
Efter ett kortare besök i Mora (september) återvände han till Stockholm under november. Emma hade opererat benet och befann sig hos sin mor.
Under ett besök i Göteborg gjorde Anders förberedelser till etsningen av Makarna Fürstenberg. Därefter begav han sig till Paris och i ett brev till C A Ossbahr den 18 december lämnade Zorn synpunkter på organisationen av juryarbetet inför Stockholmsutställningen 1897. Samtidigt uttryckte han sin glädje över att von Rosen och Cederström återupptagit kommittéarbetet.
I slutet av december träffade Anders Whistler i London, för att försäkra sig om dennes deltagande i Stockholmsutställningen.


Faun och Nymf. Olja på duk, 1895 I början av 1896 var Zorn på besök hos Woodlands där han fortsatte sitt arbete på Faun och Nymf. Därefter begav han sig till Paris. Nu avslutade han sitt Självporträtt med modell, vilket visades på Salongen under våren.
Under vintern hade den kommitté, som var ansvarig för utställningsverksamheten vid Art Institute i Chicago, refuserat Zorns Efter badet. Deering fann refuseringen så kränkande att han lämnade sitt styrelseuppdrag vid Art Institute.
Zorn släppte aldrig helt kontakten med hembygden och han var helst hemma vid Siljan eller i Stockholms skärgård om somrarna. Hemflytten växte fram undan för undan och det här året flyttade han definitivt sina bopålar från Paris till Mora. Där inrättade han ett ståtligt konstnärshem åt sig själv och hustrun och de många vänner från när och fjärran som ville hälsa på.
Anders var nu en etablerad konstnär och hade haft många framgångar. Han hade också blivit en offentlig person och förekom både på tidningarnas kultursidor och i skvallerspalterna. Hemflytten betydde ingalunda ett tvärt avbrott i de internationella relationerna, utan han fortsatte att årligen resa utomlands, delta i utställningar och utföra porträttarbeten. Hemma ägnade han sig åt ett intensivt arbete till hembygdens fromma.
Natteffekt, Olja på duk, 1895. Den 10 juni skriver Zorn till mrs Gardner att prins Eugen är på besök och den 30 juni underrättades Zorn genom Utrikesdepartementet att han av Umberto I utnämnts till Officer av Italienska Kronorden.
Zorngården var delvis färdiginredd i juli och dess utbyggnad ägde rum under sommaren.
Den 5 juli gör prins Eugen och Zorn en utflykt i Mora, varvid idén till ett av Zorns viktigare verk uppstår.
Återkommen till Paris under hösten porträtterade Zorn den ryske järnvägsmagnaten S I Mamontov. Vid samma tid gjorde hans tavla Natteffekt succé vid Berlinutställningen.
Under senhösten inledde han sin andra amerikaresa och i St. Louis porträtterade han Dr Taussig, Mr Adolphus Busch, Mrs Busch, Mrs Duncan Joy och Mrs Nugent.


Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. I början av det nya året (1897) befann sig Anders i New York och gjorde porträtt av E R Bacon och dennes svägerska Mrs Walter Bacon.
Den 17 februari berättade den amerikanske skulptören Saint-Gaudens i ett brev till sin nièce att Zorn är i färd med att etsa honom.
Under april, när Zorn kommit tillbaks till Sverige och Stockholm, deltog han i B-juryn, vilken skulle bedöma 317 konstverk inlämnade till Stockholmsutställningen. Öppnandet skedde den 15 maj.
Zorngårdens utbyggnad fullbordades under sommaren och Anders hade fullt upp med sin målning Midsommardans, en målning som knappt hunnit torka innan den fraktades från Mora till den ännu pågående Stockholmsutställningen.
Sergej Djagilev besökte i mitten av juli Zorngården, ett besök om vilket han senare rapporterar i sin introduktion till den i november anordnade skandinaviska utställningen i St. Petersburg.
Under september befann sig Zorn i Stockholm. Hans Midsommardans visades på Stockholmsutställningen och den 25:e denna månad medgav han att målningen fick reproduceras till förmån för Stockholms nations byggnadsfond.
Den 11 oktober kallades Zorn till medlem av Den Kungliga Akademien för de sköna konsterna i Köpenhamn.
På den skandinaviska utställningen i St. Petersburg representerades Anders med åtta oljemålningar. Han befann sig i Ryssland som gäst hos Djagilves den 4 november och påbörjade senare ett porträtt av furstinnan Tenisheva. Projektet avslutades aldrig. Zorn hade huvudvärk, men senare antydde han att furstinnans lesbiska läggning hade lagt hinder i vägen. Den 11 november reste Anders tillsammans med Djagilev till Moskva. Programmet där blev intensivt med många aktiviteter. Han återvände hem den 15 november och tillbringade julfirandet i Mora.


Mona (Zorns mor), Olja på duk, 1898. Zorn befann sig större delen av 1898 i Mora och Stockholm. Vid ett besök till Stockholm målade han porträttet av Prins Carl och senare under året utförde han porträttet av Mona (Mamma, på Moramål) i Zorngården.
Prins Carl, Olja på duk, 1898. Zorn skriver i september från Mora till Charles Deering; han kan berätta att Emilie Bartlett kommit på besök från Paris. En äktenskaplig kris var under uppsegling mellan Anders och Emma. Anders beger sig nu i början av december till Paris.
Påbörjade nu sin tredje amerikaresa i december och anlände till New York med ångaren Teutonic strax för jul tillsammans med Edward Bacon. Efter ankomsten gästar han Isabella Stewart Gardner.


Zorn tillbringade hela våren och försommaren 1899 i Amerika. Han höll ett högt tempo och ansåg sig själv knappt ha tid att gå utanför dörren. Vid årsskiftet omarbetade han sin målning av Mrs Bacon, han etsade Keppel och förberedde en resa till Mrs Gardner i Boston. Under vistelsen i Boston utförde Zorn fyra porträtt: George Peabody Gardner, George Monks, Randolph Coolidge och John Chipman Gray.
Under den följande tiden fram till april reste Anders omkring i Amerika och besökte bl.a. Princeton, St. Louis, New York, Chicago, Boston och Evanston. I samband med rundturen uppkom ett antal nya porträtt: den före detta presidenten Grover Cleveland och hustrun Frances Folsom Cleveland, Daniel Burnham, William Amory Gardner, Miss Grace Dana och Mr Saltonstall. Påbörjade en avtalstvist med Henry Clay Pierce angående porträttmåleri av honom, hans fru och dotter.
Zorn kom i början på sommaren tillbaks till Sverige och låg en kortare tid sjuk på Hotell Rydberg i Stockholm. Emma hade under vintern (när Anders var i Amerika) varit aktiv i sitt sällskapsliv och bl.a. bevakat makens intressen i samband med den av Konstnärsförbundets planerade utställningen i Helsingfors.
Under sommaren besökte Verner von Heidenstam Zorngården och Anders blev återigen kontaktad angående den planerade Gustav-Vasa statyn i Mora. Zorns ursprungliga förslag till statyn i form av en plastellinaskiss fanns under hösten att beskåda i Zorngården.


Zorngården, ateljén. Januari år 1900 tillbringade han hemma i Mora. Anders rustade sin ateljé och målade två versioner av Madonna.
I mitten av mars anlände Zorn till Paris för att fungera som kommissarie för den svenska konstavdelningen vid världsutställningen. Under Parisvistelsen gjorde han även en utflykt till Spanien där han besökte Madrid och Barcelona.
Mot slutet av juli meddelade pressen att Zorn vid världsutställningen belönats med Médaille d'honneur med 46 röster av 53.
Tillbaks i Mora under sensommaren yttrade sig Anders i ett reportage (14 aug.) om sitt hembygdsintresse, där han närmast ventilerade sin besvikelse över att stadsplanen i det lilla samhället vandaliserades till schackbrädesform och över att restaureringen av Mora kyrka saknade pietet.
Zorn gjorde ett kortare besök i Berlin hos konstsamlaren och företagaren Hugo Reisinger under september och fortsatte sedan vidare till Paris. Här ägnade han ett par veckor åt ett porträtt av Mrs Cameron.
Han var samtidigt i färd med att planera för Gustav-Vasa statyn i Mora. I ett brev till Emma skriver Zorn att han fått prisuppgift om vad förstoring och gjutning av 3 meters staty kostar. Det blir cirka 10.000 francs, men då ska han ha en modell i gips, som är 1 meter stor.
Den 7 oktober anlände Zorn till New York, ute på sin fjärde amerikaresa. Färden fortsatte till Pittsburgh där han medverkade i juryn för en internationell utställning i Carnegie Galleris. Emma förenades med sin make i New York under senhösten och hon konstaterade att han mådde förträffligt och verkade trivas i Amerika.


Zorn arbetandes på modell till Gustav Vasa statyn. I början av det nya året (1901) ställde Zorn ut hos Durand-Ruel i New York. Hans kollektion bestod till största delen av porträtt. Omnibus och en del nakenstudier ingick också. Emma reste hem i mars och Anders skrev senare i ett brev att han saknade henne.
Den 24 april erhöll Zorn Die Grosse Goldene Plakette vid den internationella konstutställningen i Dresden.
Tvisten angående betalningen av porträttet av Mr Pierce, Mrs Pierce och Mrs Eben Richards (Pierce dotter) från 1899 fick för Anders ett bra slut. Räkningen, vilken med ränta uppgick till 13.200 $ hade betalats.
Zorn kom tillbaks till Sverige lagom till sommaren. Han gjorde nu en längre seglats med sin nya båt Mejt I. Efter en visit i Stockholm befann han sig åter i Mora vid slutet på året. Han var angelägen att avsluta arbetet på Gustav-Vasa statyn och Emma skrev (10 dec.) i ett brev till Elin Thegerström att han jobbade tolv timmar om dagen.


Kuver Maja. Olja på duk, 1892. Den tidiga vintern 1902 tillbringade Anders i Mora. Prins Eugen kom på besök och firade Zorns födelsedag. Vid detta tillfälle skänkte prinsen tre landskapsstudier från Mora till värdfolket och Zorn överräckte i sin tur sin oljemålning Kuver Maja till prinsen.
Under våren gjorde Anders en kortare visit till Spanien. Där träffade han Prins Eugen och de besökte Madrid och Sevilla. Den 11 juni utnämndes Zorn till Kommendör av Nordstjärneorden, andra klassen.
Anders firade midsommar i Mora och påbörjade sedan sin sommarsegling, nu tillsammans med J A G Acke ombord. Den 11 juli hade de kommit till Kalmarsund och seglatsen gick sedan vidare till Simrishamn, Helsingborg, Varberg och Särö. Under uppehållet i Köpenhamn ser Zorn en förstoring av Gustav-Vasa statyn.
Efter seglatsen, senare på hösten, hyrde Zorn en ateljé i Stockholm. Den låg i hörnet av Drottninggatan och Bryggargatan.
Konstnärsförbundets höstmöte den 8 oktober framlägger Zorn ett förslag som utlöser en konflikt mellan honom och kamraterna. Vid diskussionen om förbundets eventuella deltagande i St. Louis-utställningen 1904 insisterar Zorn på att förbundet redan från början skall ta ledningen inom hela den svenska konstnärskåren i denna utställningsangelägenhet. Zorn vidhåller sin ståndpunkt trots Karl Nordströms hårda angrepp och Richard Berghs utläggningar. Mötet ajourneras till den 12 samma månad och vid detta tillfälle avvisar deltagarnas Zorns åskådning.
Julen firades i Mora och Stenhammar gästade Zorngården. Stenhammar fick nu sin idé till rapsodin Midvinter.


Midsommardans, Olja på duk, 1903. I februari 1903 anmälde Zorn att han lämnade Konstnärsförbundet och den sjunde samma månad blev han hedersledamot av Västmanland-Dala nation.
Tillsammans med prins Eugen framträdde Zorn som utställare i Konstföreningen.
Tor Hedberg publicerar sin första skrift om Zorn i Svenska Dagbladet den 22 mars och har vackra ord att säga om de båda konstnärenas verk. Kritikerna fäste sig vid Anders friska hembygdsskildring som den kom till uttryck i Braskulla, men han är mer reserverad beträffande aktmåleriet. På utställningen förekom också en skiss till Gustav-Vasa statyn.
I slutet på mars började Zorn en resa till Östeuropa. Han stannade till i Berlin och åt middag med Liebermann, Leistikow och Cassirer innan han fortsatte vidare till Danzig.
Den 3 april sammanträdde Nationalmuseets nämnd, varvid man beslutade att mottaga och med samlingarna införliva Zorns Midsommardans för 10.000 kr.
Gustav Vasa statyn invigdes i Mora den 11 juli 1903. I Warszawa besökte han judekvarteren och hästmarknaden och den 14 april befann han sig i Krakow. Nästa anhalt blev Wien. Där besökte han konstmuseet, men han ansåg sig besvärad av den alltför täta hängningen. Mot slutet av april kom han till Budapest. Där fick han indikation om att hans Madonna kanske skulle komma till museet här, vilket den senare också gjorde.
I början av maj är Zorn i Venedig. Där har han sällskap med den framstående konstforskaren och direktören för Nationalgalleriet i Berlin Hugo von Tschudi. Efter besöket i Venedig går färden norrut till Paris via München.
Den 11 juli invigdes Gustav-Vasa statyn, Mora. Samma dag blev Zorn Kommendör av Nordstjärneorden, andra klassen. Risaloftet förvärvades vid den här tidpunkten till Zorngården och placerades i anslutning till den timmerbyggnad från Fåsås som apterats till ateljé. Anders deltog vidare i Konstnärsförbundets sommarutställning i Helsingborg.
Under sommaren gjorde Zorn en sommarsegling och den 2 augusti var han på middag hos Oscar II på Drott (Drottningholm, Stockholm).
Oscar II, Olja på duk, 1898. På hösten deltog han i Konstnärsförbundets stora utställning på Charlottenborg, som öppnades 1 oktober. Zorn var representerad med bl.a. porträtten på Prins Carl och Mona men kritikern Viggo Stuckenberg skrev mindre uppskattande om honom.
Den 17 november anlände Anders till New York, ute på sin femte amerikaresa. Han for direkt vidare till Isabella Stewart Gardner i Boston. Hennes nya konstpalats, Fenway Court, stod nu färdigt och det gjorde ett starkt intryck på Zorn. Julen firade han hos Deerings i Chicago. Då gjorde han även porträtten James Deering och Charles Deering.


I början på det nya året (1904) återvände Zorn till New York och skriver i ett brev till Emma att han har börjat tänka på sin hälsa och figur som han antyder i brevet. Han fortsatte nu att göra porträtt över förmöget folk, bl.a. gjorde Anders ett porträtt i kolossalformat av Charles T Barney.
Under februari blev Zorn inbjuden till mottagning i Vita Huset. I Washington fick han möjlighet att närmare studera presidenten Theodore Roosevelt och det är troligen vid detta tillfälle som Zorn gjorde förberedelserna till sin etsning av presidenten.
Anders gjorde under mars en resa västerut tillsammans med Charles Deering och kom till Kalifornien över Rocky Mountains och Sierra Nevada. Han uttryckte i ett brev till Emma om resan efter ankomsten till San Francisco att inget har gjort sådant intryck på mig, storartad och förtjusande. I Pasadena porträtterade Zorn uppfinnaren och industrimannen R T Cane och hans hustru Emily Crane.
I början av april kom Anders till Evanston. Han målade här porträtt av Richard F Howe, senatorn Mark Hanna och Mr Brookings.
Den 14 mars blev Zorn medlem av Königliche Akademie der Künste, Berlin. Anders återvände till Sverige i slutet av maj.
Under sommaren gjorde Zorn en längre segling med Mejt I. Med på resan fanns barndomsvännen Gustaf Bolinder. De passerade bl.a. Marstrand och Simrishamn och kom i början av augusti fram till Kalmar.
Vildmarksateljén i Gopsmor anläggs under 1904-1905.


Gopsmorstugan. Zorns fiskestuga ca 2 mil norr om Mora. Färdig hösten 1906. Första halvåret 1905 befann sig makarna Zorn till största delen i Mora. Prins Eugen och Albert Engström besökte Zorngården.
Den 12 februari reste Anders och Emma till Stockholm för att övervara Nordiska spelen. Visiten blev kort och de återvände redan efter fyra dagar. På sin fyrtiofemårsdag gästades Zorn av Karin och Carl Larsson.
Den 18 mars får Engström och Hjalmar Lundbohm vara med om en stabbdans i Zorns ateljé.
Under maj gjorde Anders en resa ner genom Europa. Han passerade Innsbruck och München innan han i slutet av månaden kom fram till Paris.
Efter midsommarfirande i Mora seglade Zorn och Albert Engström till Finland och Estland. Under denna färd österut träffade de bl.a. Albert Edelfelt, Emil Wikström, Eliel Saarinen och Bertel Gripenberg. I seglingens slutskede besökte de Axel Gallén på Tyresö i Stockholms skärgård.
Under hösten tillbringade Anders mycket tid i sin nya fiskestuga i Gopsmor utanför Mora. Med sig hade han Mejt och Mona och de bedrev bl.a. fiske i Garberg. Även Emma kom på ett kortare besök.
Gopsmorstugans inredning av klassisk dalastil. Vid månadsskiftet nov.- dec. reste makarna Zorn till Stockholm.
Zorns mor reser vid samma tillfälle till Uppsala, där hon träffar ärkebiskopen Söderblom. I Trefaldighetskyrkan får hon se prins Eugen och prins Gustav Adolf. I Stockholm hälsar hon på prinsessan Ingeborg och den nyfödda Astrid.
Julen firas i Mora med Karlfeldt som gäst.