Familjeförhållanden:

Anders Zorn (1860-1920)
Fru: Emma Lamm (1860-1942)
Mor: Grudd Anna Andersdotter (1838-1920)
Far: Johann Leonard Zorn (1831-1872)
Halvsyster: Skeri Karin Andersson (1874-1906)
Halvsyster: Skeri Mejt Andersson (1881-1981)
Morfar: Grudd Anders Persson (1806-1876)
Mormor: Hass Karin Andersdotter (1811-1894)
Styvfar: Skeri Anders Andersson (?-1885)



Självporträtt, 1915, olja på duk. Anders Zorn hette från början Anders Leonardsson men tog sedan efternamnet efter sin far. Han föddes i Yvraden (Utmelands socken) i utkanten av Mora den 18 februari 1860. Fadern var en tysk bryggare från Reichenberg i trakten av Würzburg. Johann Zorn träffade Grudd Anna när hon tillfälligt jobbade på von Dübens nystartade bryggeri i Uppsala, men de blev aldrig gifta.
Själv hade Anders ingen kontakt med fadern. Eftersom Anna jobbade mycket i Uppsala fick Anders växa upp på sina morföräldrars gård i Yvraden.
1870 började Zorn vid tolvårsskolan vid Morastrand, som den tidens skola kallades för.


Vy över Reichenberg, Zorns fars hemort. Läroverket i Enköping. Fru Blomstedts hus i Enköping. I det närmaste hörnrummet bodde Zorn.


Under hösten 1872 påbörjade han sin skolgång vid Enköpings läroverk. Efter tre årsklasser avslutade han sina studier (1875) som omfattade ämnena kristendom, svenska, tyska, historia, geografi, matematik, naturvetenskap, välskrivning och latin. Någon framgångsrik elev blev han aldrig (hans betyg var acceptabla), men lärarna upptäckte att han hade konstnärliga anlag, så Anders fick ta ritningslektioner hos en som heter Mamsell.
Hans far avled 26 dec. samma år i Helsingfors och efterlämnade en del pengar som skulle användas till Anders fortsatta utbildning.


Anders Zorn 14 år.Den 3 januari 1874 gifter sig Zorns mor med Skeri Anders Andersson och flyttar till Skerigården i Lisselby (Mora).
Under vintern får Anders möjlighet att visa sina träarbeten för ornaments- bildhuggaren Ahlborn i Uppsala.
Han konfirmeras den 14 juni i Enköpings kyrka.
Den 15 juli arvskifte efter bryggmästaren Leonard Zorn, varvid 3.000 kronor reserverades för Anders uppfostran. Förmyndare blir Morabonden Bälter Sven Ersson, som den 12 december erhåller Zorns fadersarv från Länsstyrelsen. Pengarna kommer att räcka i fyra år.
Den 28 november föds Zorns halvsyster Karin.


Mellan åren 1875 till 1881 studerade Zorn vid Slöjdskolan och Konstakademiens principskola i Stockholm (började den 18 september 1875). Där läste han bl.a. måleri, teckning och bildhuggning.
Han kämpade till en början med fattigdom men skaffade sig snart ett visst anseende som tecknare och akvarellmålare. Under den här tiden levde Anders två liv, ett i Stockholm bland fina herrskapen på vintern och ett i Dalarnas bondekultur på sommaren.


Som Akademielev får Zorn tillfälle att se den av Konstakademien under april och maj (1876) anordnade minnesutställningen över Egron Lundgren innehållande över 500 nummer. På Nationalmuseum visas Julius Kronbergs Jaktnymf, en målning som uppenbarligen gör ett intryck på den unge Zorn.
Sommaren tillbringade han i Mora och Orsa. Han akvarellerade nu över temat Kulla som räfsar.
Den 23 december avled hans morfar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Gruddgården i Mora. Som ung satt Zorn och tecknade vid fönstret på gaveln. I juli 1878 begav han sig tillsammans med kamraterna Hjalmar Falk och Olof Grafström till Hälsingland och Medelpad.
Zorn tillbringar försommaren i Mora och Skattungbyn.
Anders erhåller diplom vid Konstakademien den 28 augusti. Zorn uppflyttades under hösten till Konstakademiens Antikskola. De nya vännerna var bl.a. Richard Berg, Oscar Björck och Robert Thegerström.
Arvet var slut men faderns tyska bryggarvänner lyckades organisera en insamling till hans förmån, som Anton Bolinder organiserade.


1879 avslutade han sina studier vid Konsthögskolan med godkända betyg. Ämnena han läst under året var perspektivlära (10 april godkänd), anatomi (2 maj godkänd) och modellskolan avslutades 13 maj. Diplomet prolongeras den 28 juni.
Zorn utför under sommaren i Mora, Interiör av Morastuga och Moragumma. Under hösten gör han en akvarell av Hulda Häggström.


I Sorg. Akvarellen som gav Zorn hans stora genombrott som akvarellmålare. Våren 1880 fick Zorn sitt stora genombrott. Akademien hade sin årliga elevutställning och Anders hade lämnat in sin akvarell I Sorg.
Den föreställde en vacker ung flicka i sorghatt. I posttidningen den 22 maj fick tavlan ett särskilt omnämnande av Carl Rupert Nyblom och Zorn belönades senare med 200 kronor för målningen.
Under sommaren tillbringade han en tid tillsammans med Ferdinand Boberg och under besöket i Skattungbyn målade han akvarellen Till Dans. Där hade Zorn en av sina mest omtyckta arbetsplatser.
Under hösten flyttade Anders till en ateljé i Hamngatsbacken (Stockholm).


Emma Lamm På våren 1881 träffade Zorn Emma Lamm och den 2 juni förlovade de sig i all hemlighet. Emma kom från en ansedd judisk familj. Hennes avlidne far Martin Oscar Lamm (1824 - 1878) hade drivit textilfirman S.L. Lamm & son. Hennes mor hette Henriette Lamm. Emma hade två syskon, Herman och Anna. Hon bodde i Stockholm på vintrarna och under sommaren flyttade hela hennes familj ut till skärgården, närmare bestämt till Dalarö. Hennes stora intresse var kultur.
Den 17 april föddes Zorns halvsyster Mejt. Anders gjorde nu sin värnplikt vid Svea Livgarde.
Det här året lämnade han hemlandet för första gången och bosatte sig i London (augusti). Han nådde ett stadgat ryckte i England där han de första åren enbart ägnade sig åt akvarellmålning.
Under höst och vinter gjorde Zorn en resa tillsammans med Ernst Josephson. De reste via Paris till Spanien. Där besökte de bl.a. Madrid, Toledo och Sevilla. Senvinter och nyår befann de sig i Cádiz.


Anders Zorn i Cádiz. I början på året (1882) ställde Zorn ut i Cádiz och fick lovord i tidskriften El Comercio. Den 26 februari skrev han till Christian Bolinder att han sänt tavlorna Kusinerna och Modersstolthet till salongen i London.
Senare under våren gick färden vidare via Nizza, Genua och Pisa till Rom. Där träffade han Julius Kronberg, Carl Skånberg, Georg Pauli och Fritz von Dardel.
Han skrev också ett brev till Georg Nordensvan om sin kärlek till hemlandet och om sin beundran för Egron Lundgren.
Från Italien fortsatte han sin resa till Paris där han träffade Emma och hennes mor. Han rapporterade till Ernst Beckman att han njuter ofantligt av den konst han ser.
Sommaren tillbringade Anders tillsammans med Christian Bolinder i Richmond, England. Där akvarellerade han vyer från Themsen.
Under hösten bosatte han sig i London, 42 Brook Street. Anders umgicks med Edvard Casparsson, som senare förvärvade Modersstolthet för 50 £. Zorn och Casparsson gjorde under senvintern ett kortare besök till galleriet vid Rue de Séze i Paris och där kom han nu i kontakt med Sargents måleri.


Italienska Gatumusikanter. Akvarell, 1882. Första halvåret 1883 tillbringade Anders i London. Den 22 februari skrev han till Casparsson att han skall etsa ett porträtt i koppar åt hans förläggare Axel Herman Hägg. Genom Hägg kom Zorn i kontakt med etsningsteknikens grunder.
För 27 £ sålde han sin tavla Italienska Gatumusikanter. Han besökte senare under våren Salongen i Paris och Amsterdam.
Zorn hade nu upptäckt att Amerika var en lönande marknad. Han gjorde nu de första förberedelserna för en resa till Japan, som aldrig blev av eftersom Emma lyckades övertala Anders att projektet var för äventyrligt och farligt.
Sommaren i år tillbringade han i hemlandet, då främst i Mora och på Dalarö men han gjorde även kortare besök till Leksand och Skattungbyn. Han förberedde nu akvarellen Tur hos damerna.
Under oktober arbetade Anders i Julius Kronbergs ateljé i Stockholm och i början av november träffade han sina vänner Josephson och Fürstenberg i Göteborg.
Återkommen till London installerade sig Zorn i en lägenhet i Cavendish Buildings. Emma skrev från Stockholm att nu vet alla syskonen att du och jag är förlovade (13 nov).


Herman Lamm. Tillbringade början på det nya året (1884) i Clovelly i Devon. Där umgicks Zorn med bröderna Bolinder. Efter visiten återvände han till London.
Under våren reste han till Lissabon (Portugal) och Spanien (Madrid). På resan från London signerade han porträttet av Mr. Benjamin och i Madrid påbörjade han det stora projektet Kärleksnymf. Anders ställer även ut vid Exposicion general de bellas artes de.
Den 10 maj blev Zorn utnämnd till agrée vid Konstakademin i Stockholm.
Anders återkom till London i början på sommaren och mot slutet i augusti gjorde han ett kort besök i Paris för att där sammanträffa med sin svåger in spe, Herman Lamm.


Emma Lamm, Akvarell, 1881. Anders får tillträde i januari (1885) till den grafiska samlingen i British Museum. Den 29:e samma månad skriver hans halvsyster Karin Skeri från Mora att lilla Kersti har avlidit den 10:e.
Under våren besökte Zorn Paris ett par gånger. Hemma i London gjorde han porträtt av konsthandlaren Robert Dunthorne och amerikanen Clarence Barker och nu slutförde han det i Spanien påbörjade projektet Kärleksnymf.
Förlovningen med Emma Lamm eklaterades och Zorn presenterade Emma och hennes mor Henriette för sin släkt. Det nyförlovade paret tillbringade sommaren på Dalarö.
Den 15 juni avled Zorns styvfar Skeri Anders Andersson.
I början av september, när Anders befann sig i Fagersta, porträtterade han Fru Jeanna Aspelin och Brukspatron Chr. Aspelin. Anders träffade nu för första gången Ernest Cassel vid en middag hos generalkonsul Henrik Davidson.
Äktenskapsförord undertecknades mellan Anders och Emma den 13 oktober. Den borgerliga vigseln ägde rum i Stockholm den 16 samma månad och Henriette Lamm inbjöd till festligheter på Hotell Phoenix. Därefter begav de sig på en lång bröllopsresa som gick via Göteborg, Hamburg, Wien, Budapest till Ungern och Rumänien. Under resan gjorde han ett antal tavlor: bl.a. Skarprättaren, Bergszigenare och Zigenarsmedja.
Den första december blev han utnämnd till Riddare och Konstakademien tilldelade honom Egron Lundgrenska medaljen för akvarellmålning.


Ernest Cassel, Akvarell, 1886.Resan sträckte sig in i 1886 och i Konstantinopel under januari signerade han tavlorna Kaikroddare, Stambul, Sovande Odalisk och I Top Capu. Zorn insjuknade sedan allvarligt i tyfoidfeber (nervfeber) och var väldigt nära döden. När Anders tillfrisknat fortsatte han och Emma med ångaren Aurora till Aten där träffade de mariningenjören von Eckermann. Mot slutet av april anlände de till Italien. Därifrån reste de vidare och stannade bl.a. till i Rom, Florens, Basel och Paris innan de slutligen kom till London. Här utförde Zorn akvarellporträtt av Ernest Cassel, Fred Warburg och Mrs. Warburg.
I början av sommaren anlände makarna Zorn till Dalarö och under tiden juli- augusti tillkom tavlorna En Sirén, Kapprodd och Törnsnåret.
Den 16 augusti ställde Anders ut tre tavlor på Göteborgsutställningen och två dagar senare samlades opponenterna i Zorns dubblett på Hotell Kristiania för att konstituera sig till en stadgebunden förening, Konstnärsförbundet.
Under hösten förvärvade han en del mark vid Mora kyrka, bl.a. av sin svärmor Hox Anna Persdotter. Börjar i september arbetet på sin tavla Vårt Dagliga Bröd. Den ställer han ut tillsammans med sex andra akvareller på Konstnärsförbundets utställning i Stockholm den 8 oktober. Den 20 oktober bifaller Zorn i ett brev till redaktören för Förr och Nu, B Wadström, publiceringen av hans biografi.


I Algers hamn, Akvarell, 1887. Under februari 1887 befann sig Anders och Emma i Algeriet. Där arbetade han bl.a. tillsammans med Robert Thegerström. Under vistelsen i Alger målade han tavlorna I Algers Hamn, Ouled Naid och Daiduscha.
Från Algeriet begav de sig till Spanien och sedan vidare till Paris där de träffade bl.a. Richard Bergh. Emma fortsatte därefter till Stockholm. Anders reste till London och ägnade juni månad åt porträttmåleri. Han umgicks med Ernest Cassel och fick inbjudan att hos honom övervara firandet av drottning Victorias 50-årsjubileum som regent.
Sommaren tillbringade Zorn på Dalarö och nu tillkom den stora akvarellen Vågskvalp. Han började nu att odla en genre av central betydelse i hans konstnärskap: naket i det fria. Den av Emmas släkting Jacques Lamm förvärvade akvarellen Sommar och Studier i olja dokumenterar väl hans första övningar i genren.
När Anders under augusti och september månad åter befann sig i Mora gjorde han kompletterande markförvärv för 550 kronor.
Under hösten deltog han i Konstnärsförbundets anordnade utställning i Göteborg och hans bidrag Vågskvalp slog publik och kritik med häpnad.
Vågskvalp, Akvarell, 1887.Under hösten befann sig Zorn i England och gjorde på uppdrag av Cassel två akvarellportätt, ett av Mrs Symons i skotsk miljö och ett av Anna Jenkins.
I början av december reste han sedan med Emma och den engelska konstnärinnan Alice Miller till Cornwall. Där anslöt sig Anders till målarkolonin i St. Ives, i vilken ingår norrmannen Bernt Grönvold, engelsmannen Adrian Stokes och amerikanen Edward Simmons. Övergången till oljemåleriet handlade mycket om att finna valörer som gav ljus och aktiverade våra sinnen. Zorn fick visserligen hjälp att arrangera sin palett av Edward Simmons, men han saknade inte erfarenhet av oljefärgsmåleriet.


Une Premiére,Gouache,1888. Belönades med 1a: klassens medalj på världsutst.Under sin vistelse i St. Ives i början på 1888 tillkom den meterhöga akvarellen Fiskmarknad i St. Ives.
Den 7 februari blev Zorn utnämnd till Caballero de la Orden Espanola de Isabel la Católica.
I mars kom makarna Zorn till Paris, där de tagit in på Hotel Prince Albert, Rue St. Hyacinthe. Anders hade med sig sin första tavla som han målat i olja (En fiskare). Han tog med den till Salongen och tavlan köptes senare av franska staten för 1000 francs. Anders medverkade under den här tiden aktivt i opponenternas kampanj mot Konstakademin.
Sommaren tillbringades på Dalarö där Zorn arbetade med motiven Ute och Une Premiére.
Ute, Olja på duk, 1889. Fick tredje klassens medalj på Salongen i Paris. Tillsammans med Perséus anordnade han Konstnärsförbundets höstutställning som öppnade den 12 september på Blanchs konstsalong. Han framträdde nu för första gången inför den svenska publiken som oljefärgsmålare med sin stora duk Ute.
Efter en kortare visit i Mora reste makarna Zorn till Paris under hösten. Under Parisbesöket gjorde han två betydande målningar: akvarellen av Rosita Mauri och oljefärgsporträttet av Antonin Proust, som beställdes av Proust. och julen firades på Woodlands hos Armitage.


I början på år 1889 vidtog Zorn förberedelser inför Salongen och världsutställningen. Anders umgicks en del med prins Eugen, Axel Gallén, Emil Wikström och Louis Sparre.
Zorn fick vid den här tiden stor framgång som utställare i Paris. På världsutställningen belönades han med första klassens medalj för sin stora akvarell Une Premiére. Hans kollektion var imponerande. På Salongen tillerkändes han tredje klassens medalj för Ute.
Zorngården, första utbyggnaden klar. Zorn blev väl mottagen av publik och kritik, men någonstans fanns, inte minst hos hans landsmän, reservationer av etisk natur. Han föreföll vara alltför skicklig.
Sommaren befann sig Anders på Dalarö och i Mora. Den 12 augusti berättar Thegerström för Georg Pauli att Zorn seglar ut två gånger om dagen med sin nakna värdshusfröken.
Zorngården stod nu färdig i sin första utformning. Under augusti fick Zorn en beställning på dalatavlor från en engelsk konsthandlare, Robert Dunthorne, vilket resulterade i två målningar, Brödbaket och Kyrkfärd. Under sommaren gjorde han även tavlan Badande med parasoll.
Den 3 december utnämndes han i Paris till Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur.
I slutet på året åkte han till England där han besökte Armitage på Woodlands, varvid ett porträtt av värden utfördes.